Skip directly to content
Kakšne so možne slabosti sodelovanja?

kliničnih preskušanjih so po navadi potrebne dodatne preiskave krvi, dodatna slikanja ali izpolnjevanje vprašalnikov. To lahko zahteva nekaj časa.


Če sodelujete v randomiziranem preskušanju, boste prejemali ali raziskovano zdravilo ali zdravljenje, ki je trenutno uporabljeno v klinični praksi. Namen preskušanja je primerjati učinkovitost (kako dobro deluje zdravilo) in prenašanje teh zdravil (pogostnost in izrazitost neželenih učinkov). Katerega boste prejeli, bo določeno naključno.


Če prejemate novo, raziskovano zdravilo, ni nobenega zagotovila, da je prenašanje tega zdravila dobro ali da deluje bolje od zdravljenj, ki so že na razpolago. To je tisto, kar poskuša ugotoviti klinično preskušanje. Vendar pa so preskušanje odobrili pristojni organi v vaši državi in komisija za medicinsko etiko, pristojna za zdravniško prakso. Ti postopki pomagajo zagotoviti, da so nova zdravila v preskušanju dovolj varna in dovolj učinkovita za testiranje v preskušanju.

purple