Skip directly to content
Kakšne so različne vrste MRD?

Ko vam zdravnik postavi diagnozo MRD, mora nato ugotoviti, za katero vrsto raka gre. Na podlagi tega se lahko odloči, katera zdravljenja bi bila za vas najboljša.

Rak dojke ima lahko na rakavih celicah čezmerno izraženo beljakovino HER2 in/ali hormonske receptorje (HR). Izraženost oziroma neizraženost teh beljakovin lahko vpliva na učinkovito zdravljenje raka. Možnosti zdravljenja so: 

 • Kemo-
  terapija
 • Hormonsko zdravljenje
 • Tarčno
  zdravljenje
 • Radio-
  terapija
 • Operacija

Ločimo štiri glavne vrste MRD:

S prisotnimi hormonskimi receptorji (HR-POZITIVNI) in HER2-NEGATIVNI

To je najpogostejša vrsta raka dojke, ki jo ima približno dve tretjini bolnic.

Z odsotnimi hormonskimi receptorji (HR-negativni) in HER2-POZITIVNI

Če rakave celice dojke izdelujejo preveč beljakovine HER2, rastejo hitreje kot normalne celice – in hitreje kot druge rakave celice. Govorimo o HER2-pozitivnem raku dojke. Od 15 do 20 % rakov dojke je HER2-pozitivnih.

S prisotnimi hormonskimi receptorji (HR-pozitivni) in HER2-pozitivni

To je rak, ki ima tako HER2 kot hormonske receptorje. Izvid je pozitiven za oboje.

Z ODSOTNIMI HORMONSKIMI RECEPTORJI (HR-NEGATIVNI) in HER2-NEGATIVNI: "TROJNO NEGATIVNI" RAK DOJKE

Takšen rak nima ne HER2 ne hormonskih receptorjev za estrogen in progesteron. Od 10 do 20 % rakov dojke je trojno negativnih.

Če se vam rak dojke ponovi, je treba rakave celice ponovno testirati glede stanja HER2 in stanja hormonskih receptorjev, ker se to lahko v primerjavi s prvotnim rakom pogosto spremeni.

red