Skip directly to content
Zakaj pravijo, da je moj rak IV. stadij raka dojke?

Ločimo štiri različne stadije raka dojke, od 0 do IV, glede na to, kako velik je tumor in ali se je razširil v okoliške bezgavke in druge dele telesa. MRD je rak v stadiju IV (stadij 4 raka dojke). To pomeni, da se je rak razširil (metastaziral) v druge telesne organe.

Nekateri zdravniki za oceno stadija raka dojke uporabljajo razvrščanje po TNM (T pomeni tumorN pomeni bezgavke [po angleški besedi "nodes"] in M pomeni metastaze). Vendar je razvrščanje po TNM manj pogosto kot številsko razvrščanje (stadiji od 0 do IV).

red