Skip directly to content

glossary-header-image

RAK DOJKE OD A DO Ž

Slovarček pojasnjuje številne pogosto uporabljane izraze, ki jih boste slišali med pogovori o metastatskem raku dojke, vključno s stadiji, vrstami, preiskavami, simptomi in zdravljenji. Izberite črko za začetek.
ABCD

A

Anemija

Znižano število rdečih krvnih celic (eritrocitov). Povzroči lahko utrujenost, šibkost ali zasoplost.

Antiemetiki (zdravila proti bruhanju)

Zdravila za zmanjšanje ali preprečevanje siljenja na bruhanje.

B

Bezgavke

Majhni organi v telesu, ki lahko z vnetjem ali njihovim povečanjem pokažejo, da se je rak razširil. Pomembni so za ocenjevanje stadija raka.

Biopsija

Odvzem tkiva za pregled, ali vsebuje rakave celice. Preberite več o biopsijah.

C

Celice

Drobne tvorbe, iz katerih so sestavljena vsa živa bitja in vsa telesna tkiva. Celice se nadomeščajo z delitvijo in ustvarjanjem novih celic.

CT-slikanje

Pogosto rabljena oznaka za "računalniško tomografsko slikanje". Uporaba zaporedja rentgenskih posnetkov za pripravo podrobne slike predelov v notranjosti telesa. Za boljši prikaz tkiv in organov boste morda dobili barvilo (ki ga boste zaužili ali vam ga bodo injicirali).

D

Difosfonati

Znani tudi kot zdravila za utrditev ali okrepitev kosti. To so zdravila za upočasnitev ali preprečevanje okvare kosti. Znižajo tudi koncentracijo kalcija.

EHK

E

Estrogen

Eden od dveh ženskih spolnih hormonov, drugi poleg progesterona. Pri ženskah se koncentracija estrogena v teku vsakega menstruacijskega ciklusa spreminja.

H

HER2

Kratica za "humani epidermalni rastni faktor 2". To je beljakovina, ki sodeluje pri normalni rasti celic. Nekatere celice raka dojke imajo veliko več receptorjev HER2 kot druge. Takšne celice imenujemo "HER2-pozitivne" (HER2+).

Hormonski receptorji (HR)

Celična beljakovina, na katero se veže določen hormon. Ko je hormon vezan na receptor, se začnejo v celici dogajati različne spremembe.

Hormonsko zdravljenje

Zdravljenje, namenjeno ustavitvi ali upočasnitvi rasti tumorjev, občutljivih na hormone. Deluje tako, da prepreči nastajanje hormonov v telesu ali preprečuje njihovo delovanje.

K

Kemoterapija

Zdravljenje s citotoksičnimi zdravili (zdravili proti raku), ki uničijo rakave celice. Včasih tudi le na kratko "kemo".

Klinično preskušanje

Imenovano tudi klinična raziskava ali klinična študija. Gre za raziskavo, ki preskuša nova zdravila ali nove načine zdravljenja pri bolnikih. Preberite več o kliničnih preskušanjih.

Krvna slika

Preiskava krvi, ki pokaže število posameznih vrst krvnih celic v vzorcu krvi. Določitev števila vseh celic imenujemo "celotna krvna slika".

LMN

L

Laboratorijske preiskave

Pri raku dojke so te preiskave namenjene odkrivanju znakov raka in njegovega napredovanja. Primera takšnih preiskav sta testiranje tumorskih označevalcev in krvna slika.

M

Metastatski rak dojke

To je rak, ki se je iz dojke razširil drugam po telesu. Imenujemo ga tudi "sekundarni rak dojke".

Metastaze

Tumorji, ki se pojavijo, ko se rak razširi z mesta, kjer se je prvotno pojavil, na primer če se rak dojke razširi iz dojke v kosti.

MR-slikanje

Okrajšava za "magnetnoresonančno slikanje", kjer se uporablja radijske valove in močan magnet za pripravo podrobnih slik organov v notranjosti telesa.

N

Napredovanje

Ko se tumor poveča in/ali se razširi po telesu.

PRS

P

PET-slikanje

Okrajšava za slikanje s "pozitronsko emisijsko tomografijo". V veno vam vbrizgajo majhno količino radioaktivne tekočine, naprava za slikanje pa nato naredi podrobne posnetke, ki jih zdravniki uporabijo za odkrivanje nepravilnosti v telesu.

Ponovitev

Ponovitev raka po obdobju, med katerim raka ni bilo mogoče odkriti. Pojavi se lahko mesece ali leta po začetnem zdravljenju. Rak se lahko ponovi tam, kjer se je sprva pojavil, lahko pa tudi drugje v telesu.

Progesteron

Eden od dveh ženskih spolnih hormonov, drugi poleg estrogena. Sproščajo ga jajčniki med vsakim menstruacijskim ciklusom kot pripravo dojk na tvorbo mleka in pripravo maternice na nosečnost.

Protokol

V medicinskem izrazju to pomeni načrt, na primer dogovorjen postopek, ki mu je treba slediti po postavitvi diagnoze metastatskega raka dojke. Lahko vključuje načrt zdravljenja in zajema praktične vidike zdravljenja.

R

Radioterapija

Uporaba visokoenergijskih radijskih valov za uničenje rakavih celic in zmanjšanje tumorjev.

Randomizirano preskušanje

Preskušanje, ki vključuje dve različni skupini sodelujočih. Ti dve skupini sta naključno razvrščeni na različni zdravljenji (kateri bolnik prejme katero od možnih zdravljenj, je določeno naključno).

Razsejani rak dojke

Pomeni metastatski rak dojke, ki ga označujemo tudi kot stadij IV raka dojke. Rak dojke, ki se je razširil lokalno v dojki, ne pa v oddaljene organe in tkiva, pogosto imenujemo "lokalno napredovali rak dojke", ali stadij III raka dojke. Preberite več o stadijih raka dojke.

Recidiv

Ponovitev raka po obdobju izboljšanja.

Remisija

Zmanjšanje tumorja (delna remisija), včasih v tolikšni meri, da ga preiskave in slikanje ne odkrijejo več (popolna remisija).

Rentgensko slikanje

Sevanje, ki se uporablja za slikanja in za radioterapijo (obsevanje). Mamografsko slikanje (mamografija) uporablja rentgenske žarke.

S

Sekundarni rak dojke

Drugo ime za metastatskega raka dojke.

Slikanja

Imenujemo jih tudi "slikovne preiskave". Gre za podroben slikovni prikaz predelov v notranjosti telesa. Primera takšnih slikanj sta računalniškotomografsko slikanje (CT) in magnetnoresonančno slikanje (MR). Preberite več o slikanjih.

Soglasje

Privolitev v nekaj ali dovoljenje, da se nekaj opravi.

Stadij III

Rak, ki se je razširil zunaj dojke in bezgavk, ki jo neposredno obdajajo, vendar ni dosegel oddaljenih organov. Imenujemo ga tudi lokalno napredovali rak dojke.

Stadij IV

Najbolj napredovali stadij raka dojke – ko je postal metastatski.

Stadiji

Stadiji raka (od I do IV ali od 1 do 4) povedo, v kolikšni meri se je rak razširil po telesu. Preberite več o stadijih raka dojke.

TUZ

T

Tarčno zdravljenje

Zdravljenje, usmerjeno na določene značilnosti rakave celice in namenjeno preprečevanju njihove rasti in delitve.

TNM

Način razvrščanja, ki ga zdravniki uporabljajo za označevanje, kako daleč se je rak razširil v telesu, in za določanje celotnega stadija bolezni.

  • T (tumor) - velikost tumorja v dojki
  • N (bezgavke - po angleški besedi "nodes") - koliko se je rak razširil v bezgavke v bližini dojk
  • M (metastaze) - koliko se je rak razširil zunaj dojke v druge dele telesa, na primer v kosti, jetra ali pljuča

Zdravnik rezultate TNM povzame skupaj za celotno oceno stadija bolezni. To je tisto, kar po navadi zapiše v izvide.

U

Ultrazvok

Slikanje, ki na podlagi visokofrekvenčnih zvočnih valov oblikuje sliko notranjosti telesa.

Z

Zgodnji rak dojke

Rak dojke se ni razširil dlje kot v dojki in pazdušnih bezgavkah.